799 796 906 | 518 544 777

a

O Kancelarii

a

Praktyka kancelarii Kowalska | Plech adwokata Iwony Kowalskiej i radcy prawnego Dagmary Plech obejmuje kompleksowe usługi dla Klientów indywidualnych, korporacyjnych, jak i instytucjonalnych.

◆    Reprezentacja Klientów w negocjacjach oraz przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych.

◆    Doradztwo w zakresie prawa obrotu nieruchomościach, prawa lokalowego, wspólnot mieszkaniowych: sporządzanie projektów umów sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich, dotyczących ustanowienia służebności, zniesienie współwłasności.

◆    Prowadzenie spraw sądowych dotyczących wszystkich zagadnień związanych z prawem cywilnym, karnym, rodzinnym, majątkowym małżeńskim, prawem pracy, prawem administracyjnym.

Przeczytaj Więcej
a

Obszary Praktyki

Prawo Cywilne

Prawo Administracyjne

Prawo Karne

Prawo Rodzinne

Prawo Spółek

Windykacja należności

Prawo Pracy

a

Kontakt

E-mail: biuro@kowalska-plech.pl

dddfsdfsfd
Administratorem Twoich danych osobowych jest Iwona Kowalska Kancelaria Adwokacka, ul. Nowosądecka 62, 30-683 Kraków, Tel: +48 799-796-906.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony – art. 6 ust. 1 lit f) RODO*). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kategoriami odbiorców Twoich danych osobowych są pracownicy administratora danych upoważnieni do ich przetwarzania.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)